B.

George Albert Steel (photographer) and Elizabeth Pulman (photographic studio proprietor, publisher) King Tāwhiao Tukaroto Matutaera Pōtatau Te Wherowhero (Ngāti Mahuta, Tainui) 1882. Albumen carte de visite,

George Albert Steel (photographer) and Elizabeth Pulman (photographic studio proprietor, publisher) King Tāwhiao Tukaroto Matutaera Pōtatau Te Wherowhero (Ngāti Mahuta, Tainui) 1882. Albumen carte de visite,

Kanohi Ki Te Kanohi / Face To Face

Te Wheke

In te ao Māori, portraiture can encompass rangatiratanga (stewardship), whanaungatanga (kinship or connectedness), manaakitanga (kindness towards others) and whakapapa (ancestral genealogy). A sense of wairua (the spirit of a person) also resonates within these treasured portraits.

Reflecting these values, ancestral representation here sits alongside an introduced European portraiture tradition, photography and contemporary sculpture. From within the inherited framework of our unjust colonial history, we seek to highlight evidence of real human relationships and the warmth found in meaningful cultural exchange.

I te ao Māori, he tapu nō te mahunga, he mana tō te kanohi. Heoi, kei ngā whakaahua kanohi ka kitea ko te rangatiranga rānei, ko te whanaungatanga, ko te manaakitanga, ko te whakapapa rānei. Nā reira, he wairua ka rangona kei tēnā whakaahua, kei tēnā whakaahua.

Ko taua wairua rā ka rangona hoki I ngā mahi toi o te ao Pākehā, whakaahua mai, tārai mai. Mai i ngā kete kōrero huhua o tō tātou nei motu, ka whakanuia e mātou tēnei mea ko te āhuareka o te nohonga tahitanga o ngā iwi i runga tonu i te aroha tētehi ki tētehi.