Aydriannah Tuiali: Kōwhai

This exhibition is now closed

In Te Ao Māori, waiata (songs) are often used to retain memories, knowledge and whakapapa. The meditative chant that artist Aydriannah Tuiali’i performs here urges us to reflect on our ancestors, to look for sustenance and future wellbeing through our connections to the past.

Kei ngā waiata o te ao Māori ngā korero ā iwi, ā hapū, ā whānau. Mā te waiata, e mau tonu ai te mahara, e tipu tonu ai te mātauranga. Ko te kaupapa o tēnei pātere a Aydriannah Tuiali’i, he akiaki kia whakaaro ake ki ō tātou tūpuna, me te mōhio, he oranga ka hua i te hononga ki te wā o mua.