Ōtautahi Weavers

Aroha Atu, Aroha Mai

  • 2021
  • Pīngao, kiekie, pounamu, wood; purapura whetū and poutama patterns
  • Collection of Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa
  • 1590 x 800 x 40mm
  • L01/2022

Designed by Paula Rigby (Ngāi Tahu, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngāti Ruapani, Ngāi Tūhoe) Paula Rigby, Rhonda Hira (Ngāti Tīpā, Ngāti Korokī, Te Pūaha o Waikato), Di Robinson (Ngāti Porou, Te Whānau-a-Apanui), Fayne Robinson (Ngāti Apa ki te Rā To, Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe), Te Inupo Farrah (Pare Waikato, Pare Hauraki), Kay Stephens (Pākehā), Tania Nutira (Ngāi Tahu, Ngāti Toarangatira), Kim Rigby (Ngāi Tahu, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngāti Ruapani, Ngāi Tūhoe), Helena Rollo (Ngāti Whātua, Ngāpuhi), Kapuakore Ngarimu (Ngāi Tahu, Ngāti Mutunga, Te Whakatōhea), Tracy Te Hemi (Pākehā), Gina Coatsworth (Pākehā), Lisa Harding (Ngāi Tahu, Ngāti Maniapoto, Ngāti Hako, Ngāpuhi), Rahera Cowie (Ngāi Tahu, Ngāpuhi), Ana Skudder (Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou), Melody Haira (Ngāti Kahungunu, Rangitane ki Wairarapa, Ngāi Tahu), Ranui Ngarimu (Ngāi Tahu, Ngāti Mutunga), Tracey-Ann Cook (Pākehā), Camille Taituha (Ngāti Maniapoto, Rereahu), Catherine Harrison (Pākehā), Aroha Jones (Ngāti Ruanui), Ereni Pūtere (Kāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha, Te Atiawa) and Patty-Anne Oberst (Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha)

Exhibition History