Michael Meszaros

Australia, b.1946

The Kiss I

  • Bronze
  • 16 x 191 x 241mm
  • 75/15
  • 1975

Bronze medallion