Aston Greathead

Aotearoa New Zealand, b.1921, d.2012

Kitchen, Quail Flat Cookhouse, Kaikoura