John O'Brien

Fishing Boats

  • 1870
  • watercolour
  • Ronald Jeffrey Bequest, 2009
  • 481 x 577mm
  • 2013/013