Shane Cotton

Aotearoa New Zealand, b.1964

Anzac

  • Gift of the Australian War Memorial, 2016
  • Screenprint
  • 565 x 762mm
  • 2016/077
  • 2015