Kahu Kutia

Commentary
Whenua is a Portal

Whenua is a Portal

Manawa mai tēnei i Ahuone mai
Manawa mai tēnei i whenuatia
Manawa mai tēnei he kapunga oneone
Tēnei te mauri
o Papatūānuku,
o Tūparimaunga,
o Parawhenuamea,
o Ukurangi
E whakaata mai nei e
Kōkiri!